Euralis hibridi uljane repice se odlikuju visokim sadržajem ulja i velikim potencijalom za grananje. Pored odlične otpornosti na stres i rasipanje mahune, Euralis hibridi se takođe odlikuju i visokim potencijalom prinosa.

ES NEPTUNE

ES ALONSO

ES HYDROMEL

ES DARKO

Povratak