ES Candimis CLP

Srednje kasni hibrid

IMI PLUS TOLERANTAN HIBRID

Karakteristike
 OTPORAN NA VOLOVOD A-E
 VEGETACIJA 115 DANA
 SADRŽAJ ULJA 52%
 VISOKO PRINOSAN
Prednosti
 ODLIČAN RANI PORAST
 TOLERANTAN HIBRID NA BOLESTI
 TOLERANTAN HIBRID NA STRESNE USLOVE
Morfologija
 VISINA: NISKA
 DO CVETANJA 75 DANA
 POLOŽAJ GLAVE: POLUSAVIJENA
Gustina setve
 U POVOLJNIM USLOVIMA OD 60.000-65.000 semena/ha
 U NEPOVOLJNIM USLOVIMA OD 55.000-60.000 semena/ha
Osobine
 ODLIČAN RANI PORAST: 9
 OTPORAN NA POLEGANJE: 8
 TOLERANTAN NA STRES: 9
 OTPORAN NA PHOMOPSIS: 8
 OTPORAN NA PHOMA: 8
 OTPORAN NA SCLEROTINIA -na stablu: 9
 OTPORAN NA SCLEROTINIA -na glavi: 7

Ogledi 2016.

Izvođač ogleda Prinos (t/ha)
PG Karolj Lacković, Bajša 3,95
Luga Agrar Doo, Alibunar 3,9
PSS Senta, Senta 3,74
Agro Iličić Doo, Kumane 3,9
PSS Novi Sad, Novi Sad 3,1
Povratak