ES Bellamis CL

Srednje kasni hibrid

IMI TOLERANTAN HIBRID

Karakteristike
 VEGETACIJA 115-120 DANA
 SADRŽAJ ULJA 49%
 VISOKO PRINOSAN
Prednosti
 ODLIČAN RANI PORAST
 TOLERANTAN HIBRID NA BOLESTI
 TOLERANTAN HIBRID NA STRESNE USLOVE
Morfologija
 VISINA: SREDNJE VISOKA
 DO CVETANJA 72 DANA
 POLOŽAJ GLAVE: POLUSAVIJENA
Gustina setve
 U POVOLJNIM USLOVIMA OD 60.000-65.000 semena/ha
 U NEPOVOLJNIM USLOVIMA OD 55.000-60.000 semena/ha
Osobine
 ODLIČAN RANI PORAST: 7
 OTPORAN NA POLEGANJE: 7
 TOLERANTAN NA STRES: 8
 OTPORAN NA PHOMOPSIS: 9
 OTPORAN NA PHOMA: 9
 OTPORAN NA SCLEROTINIA - na stablu: 9
 OTPORAN NA SCLEROTINIA - na glavi: 9

Ogledi 2017.

Izvođač ogleda Prinos (t/ha)
PG Kadaraš Dorel, Ovča 4,6
PG Rapajić Slobodan, Pančevo 4
PSS Vršac, Izbište 3,65
Ćorić Agrar Doo, Bašaid 3,7
PG Vasa Mitrić, Banatski Despotovac 3,67
PG Marko Pilipović, Sutjeska 4,2
PSS Zrenjanin, Zrenjanin 3,13
PG Željko Matić, Banatski Despotovac 3,32
ZZ Mlaca, Elemir 2,27
Agro Iličić Doo, Novi Bečej 2,88
Povratak