Agrovojvodina Komercservis AD
 
Bulevar Oslobođenja 127 | 21000 Novi Sad, Srbija

Gradimo poverenje i profitPreko 27 godina, Agrovojvodina Komercservis AD je prisutna na tržištu poljoprivrede, prerađivačke industrije i semenske robe. Naš tim čini idealna kombinacija mladih ljudi i iskusnih kolega, koji su u svakom trenutku spremni da Vam pruže najbolje savete i ostalu pomoć.
Agrovojvodina Komercservis AD posluje u sklopu Mirotin grupacije. Kompanija MIROTIN D.O.O, osnovana 1992. bavi se proizvodnjom i prometom poljoprivrednih dobara i sirovina za primarnu proizvodnju i prehrambenu industriju. Poslovanje MIROTIN D.O.O je, pored tržišta Srbije, velikim delom vezano i za inostrana tržišta. Preko 70% spoljnotrgovinskog poslovanja predstavlja izvoz naših proizvoda, pre svega na tržišta bivših Jugoslovenskih republika, kao i na tržišta zemalja članica Evropske Unije: Italije, Mađarske, Nemačke i drugih.

AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD
Novi Sad, Bulevar oslobođenja broj 127
Skraćeno poslovno ime A.D. glasi: KOMERCSERVIS AD Novi Sad
- Matični broj A.D.: 8011923
- Poreski identifikacioni broj (PIB): 101644229
- Šifra delatnosti: 4675
- PEPDV broj: 132600753
Tekući računi:
OTP banka ad Novi Sad: 325-9500700007362-31
NLB banka: 310-2293-27